خدمات

جلسات

  • مشاوره و روان درمانی  فردی
    • بطور معمول زمان جلسات ۴۵ دقیقه و یک بار درهفته .
    • کنسلی جلسات حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از زمان جلسه.
  • گروه درمانی

جلسات به صورت حضوری، آنلاین و یا تلفنی برگزار می گردد.

تعیین وقت

لطفا جهت تعیین وقت جلسات از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیرید.

  • ایمیل: f.nikzad@greenmind.info
  • تلفن: ۰۰۳۱۶۱۰۱۰۵۵۳۴